Peters Project Ontwikkeling

Bouwen in drie weken?

Door het slimme bouwsysteem is een bouwtijd vanaf drie weken mogelijk. Dit is echter afhankelijk van het aantal woningen die in het te ontwikkelen plan gerealiseerd gaan worden: hoe hoger het aantal woningen, hoe sneller de doorlooptijd van de realisatie. Deze korte bouwtijd biedt voor woningbouwverenigingen vele voordelen. Zo is onder andere snel in te spelen op de vraag naar starters- en/of seniorenwoningen.

Het slimme bouwsysteem zorgt voor een korte bouwtijd en beperkte bouwkosten en is daardoor een zeer aantrekkelijke manier van bouwen.

Een groot voordeel van de korte bouwtijd voor toekomstige kopers en bewoners is geen onnodig verlies van bouwrente. Doordat het basisontwerp reeds aanwezig is en het bouwsysteem is uitgedacht, zorgt het slimme bouwsysteem ook voor een beperking van de architectkosten. Daarnaast is de overlast op de bouwplaats voor eventuele omwonenden minimaal.